Årsmøtet 2022
Skrevet tir, 29. mars, 2022 av Kenneth

Årsmøtet for Sunnmøre Data og Kultur ble gjennomført 29. mars 2022, innenfor fristen etter gjeldende vedtekter (2021) for Sunnmøre Data og Kultur.

Årets årsmøte ble gjennomført fysisk med mulighet å delta digitalt.

Innkalling til årsmøtet ble sendt til alle registrerte medlemmer av Sunnmøre Data og Kultur per e-post med lenke til Innkalling. I tillegg ble årsmøtet annonsert på Discord-serveren til SDOK. Lokasjon av møtet annonserte vi skulle være digitalt. Muligheten for fysisk oppmøte ble lagt til senere.

Ved møtestart var vi 11 stemmeberettiget som er 1 mer enn årsmøtet som ble arrangert i 2021. Men i løpet av møtet dukket det opp ytterligere 2 til med stemmerett. Marius Fylling ble enstemmig valgt som møteleder og Jenny Mari H. Ulla som referent/protokollfører.

I årsmøtet ble det behandlet tre innkommende saker, hvorav to var vedteksforslag. 10 personer var nominert til verv i styret. Etter votering fyllte 8 stykker de 1+4+3 vervene som sto på valg.

Protokoll for hele møtet kan i sin helhet bli funnet under dokumenter straks det er klart.


Sponsorer: